Hur skulle det kännas att spränga dina gränser?


Coaching
Coaching och ett coachande förhållningssätt är helt oberoende av yrke eller position och bidrar till ökad effektivitet och bättre relationer.

Coaching handlar om att upptäcka de fantastiska resurser som finns inom dig med fokus på din förmåga, din erfarenhet och din potential för att prestera och må bättre.

Du får ledning och styrning i processen som ger insikter, förståelse, tydliggör och sorterar tankar, återkopplar och utmanar för att precisera vad du vill uppnå och ger dig den kraft och motivation du behöver för att genomföra det.

Som coach kan jag agera som oberoende stöd och kan med full integritet hantera även de känsliga frågorna i organisationen.

 

Mentorskap

För nya chefer och ansvariga kan det ta viss tid innan de finner sin roll och blir bekväma i den. Det är oftast mycket nytt som de ska sätts sig in i där de övriga i organisationen inte alltid har tid och möjlighet att vara det stöd som krävs. Med en Mentor, som dessutom kan agera som coach, kan vi undvika många hinder och fällor vilket ger en snabbare utveckling och bättre resultat.

 

Konsultation
Konsultation inom IT, Medicinsk Teknik, inköp, försäljning med t ex stöd i inköps- och införandeprojekt, stöd till styrgrupp, risk-analyser och projektledning/styrning. Även inom min konsultation är det coachande förhållningssättet en grundpelare med överföring av lärandet och processen till medarbetarna i verksamheten.

 

Kommer du inte vidare från denna sida?

Precis som det kan vara i verkliga livet, man kommer helt enkelt inte vidare...
enda sättet är att backa eller att
kontakta någon!

Kontakta mig nu...

 

Hans Walfridsson

+46 70 616 12 66

 

hans.walfridsson@icox.se 

 

 

icox.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.icox.se